To tam toľko zarábaš?

Každé dobré školenie alebo tréning by mali mať prepojenie s praxou. A to nie len na začiatku, že vychádzajú z reálnych potrieb účastníkov, ale aj na konci.

Ak má školenie priniesť efekt (či už v práci alebo súkromnom živote), musí byť záver školenia venovaný práve akčným krokom. Teda tomu, čo má človek robiť nové po návrate zo školenia do reálneho života. Možností je viacero.

List zo školenia003

Dávnejšie som robievala tréning obchodných zručností pre začínajúcich obchodníkov. Na záver si účastníci dali cieľ, koľko chcú v danej práci, v ktorej práve začínali, zarábať. Túto sumu sme ďalej rozobrali na drobné – koľko je to uzavretých obchodov, aké aktivity pre to treba spraviť (mesačne, týždenne) a kedy je najlepší čas pre jednotlivé činnosti.

Následne si účastníci svoj výsledný cieľ aj s čiastkovými aktivitami napísali sami sebe formou listu, zabalili do obálok a odovzdali mne. Listy som im po pár mesiacoch posielala domov. Mohli si tak skontrolovať, či sa im podarilo cieľ splniť alebo nie. Ak áno, super. Ak nie, aj tak super. Mohli si pozrieť, ktoré naplánované aktivity nedodržiavali a sami si teda povedať, čo napraviť, aby sa aj zárobok napravil.

Keď poštu vyberá manželka

Potiaľto všetko super. Po čase som stretla jedného obchodníka a vďaka našim listom mal doma horúce chvíľky. Poštu doma väčšinou vyberá manželka. Keďže list odo mňa prišiel vo firemnej obálke, tak to otvorila, či to nie je niečo dôležité. Obchodník mal v liste plánovaný zárobok dosť nadhodnotený. Takže logicky prišli od manželky otázky:

To tam toľko zarábaš? Kde sú ostatné peniaze, ktoré si mi nepriznal? Čo s nimi robíš?… No proste mal čo vysvetľovať. 🙂

Nestačí povedať, budem sa viac snažiť

Ak chcete, aby účastníci vašich školení boli v praxi čo najúspešnejší, nezabúdajte na záverečný záväzok. Aby naozaj splnil svoj účel, musí obsahovať niekoľko vecí:)

  • bolo by fajn, aby odrážal cieľ, ktorý stál na začiatku školenia (prečo sa vlastne školenie konalo a čo nim chceli dosiahnuť)
  • záväzok, čo nové zavedie účastník do praxe, má byť konkrétny. Teda žiadne všeobecné sľuby tipu: budem viac telefonovať, budem robiť viac… Správne je to: urobím týždenne o 5 telefonátov viac doteraz, prídem každý deň do práce o ½ hodinu skôr a využijem tento čas na
  • čo k tomu potrebujem, aby som záväzok splnil. Môže to byť pomoc od nadriadeného, vopred dohodnutý telefonát so školiteľom, nastavenie pripomienky v mobile, získanie materiálov, ktoré chcem na obchodnom stretnutí použiť,… Každý pozná sám seba, aj svoje slabé stránky. Takže vie presne zadefinovať, prečo sa mu cieľ nemusí podariť splniť. Tento krok je práve akousi prevenciou a vopred odstránením problémov, ktoré predpokladám, že mi budú stáť v ceste.
  • kedy to skontrolujem a či to skontrolujem ja alebo niekto iný – väčšinou nadriadený, ale nemusí to byť pravidlo. Pre splnenie cieľov je veľmi dôležitá priebežná kontrola. Ešte dôležitejšia je následná úprava diára. Príklad: Dala som si za cieľ absolvovať týždenne 4 obchodné stretnutia. Pri kontrole zistím, že tento týždeň boli len dve. Ak mám dosiahnuť požadovaný cieľ tak logika si pýta, že najbližší týždeň musím stretnutia dohnať a teda naplánovať si stretnutí 6.

005

Posledný bod je veľmi náročný na sebadisciplínu a pravdu sám voči sebe. Preto účastníkom školení odporúčam, aby si na začiatku dohodli kontrolu aj s niekým iným. A môže to byť napríklad aj manželka. 🙂

Danka Fajerová

Milujem vzdelávanie v akejkoľvek podobe a túto svoju lásku posúvam ďalej. Učím ľudí ako sa stať dobrým lektorom, školiteľom či učiteľom. Som autorkou ebookov Prvý krok k dokonalej príprave na školenie a Tajomstvo dobrého školenia. Ak sa chcete o mne dozvedieť viac, tak Môj príbeh nájdete tu...

Komentáre